Vì Sao Sự Riêng Tư Là Điều Thiết Yếu

Tri thức vừa là sức mạnh cũng vừa là quyền lực; có tri thức về quý vị cũng tức là có quyền lực lên quý vị. Thông tin về quý vị có thể được dùng để lường trước hành động của quý vị và thao túng cách mà quý vị mua sắm, bỏ phiếu, và suy nghĩ.

Không có sự riêng tư thì ngay cả khi quý vị không hề làm điều gì sai trái, có thể quý vị phải lo lắng bị người khác phán xét đến nỗi quý vị sẽ không còn thử hay học hỏi những điều mới mẻ được nữa.

Thông tin cá nhân với liên lạc riêng tư của quý vị có thể bị “chắt nhặt” để khiến quý vị trông giống như người xấu hoặc tội phạm, cho dù quý vị không phải vậy đi nữa.

Không phải cứ thông tin mà nằm trong tay quý vị thì là của quý vị để mà đi chia sẻ. Thông tin mà được chia sẻ một cách riêng tư từ bạn bè, gia đình, và đồng nghiệp với quý vị thì không phải là của quý vị để mà tiết lộ với chính phủ, đoàn thể, hay bất cứ người nào khác.

Bằng việc thực hành quyền được riêng tư của quý vị, quý vị cũng sẽ tạo điều kiện cho những người khác, chẳng hạn nhà hoạt động hay ký giả, có thể dễ dàng thực hành quyền riêng tư như vậy hơn mà không bị nổi bật ra.

Quý vị không và sẽ không bị phán xét vì chuẩn mực của bản thân quý vị. Mỗi người và mỗi tổ chức đều có chuẩn mực khác nhau, mà chuẩn mực thì lại đổi dời theo thời gian. Dù hôm nay hành vi của quý vị được coi là chấp nhận được đi nữa, ngày mai nó vẫn có thể được dùng để chống lại quý vị.

Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân ngay cả với đoàn thể mà quý vị tin cậy đi nữa, thì tức là dữ liệu đấy đi ra khỏi sự quản lý của quý vị, và chịu rủi ro bị hack hoặc bị bán.

Ranh giới xã hội được tạo nên khi chúng ta có thể gìn giữ bộ phận cuộc sống của chúng ta được riêng tư. Thành ra quý vị có lẽ cần phải tránh để cho người ta, chẳng hạn đối tác cũ, chủ thuê lao động, hay gia đình, biết được những điều nhất định về quý vị.


Bước tiếp theo

Muốn bảo vệ quyền riêng tư của bản thân? Hãy làm theo chỉ dẫn này của Electronic Frontier Foundation.