Dôvody, prečo na súkromí záleží

Informácie predstavujú moc. Informácie o Vás predstavujú moc nad Vami. Vaše informácie sú použité na predvídanie Vašich činov a ovplyvňovnanie spôsobu, akým nakupujete, volíte a rozmýšlate.

Bez súkromia sa možno raz budete báť posudzovania ostatnými a rozhodne sa preto nevyskúšať alebo neučiť nové veci. Aj keď by ste tým nerobili nič zlé.

Vaše osobné informácie a osobná komunikácia môžu byť účelovo a selektívne použité, aby Vás ukázali v zlom svetle.

Nie všetky informácie, ktoré máte k dispozícii, môžete aj zdieľať. O zdieľaní informácií, ktoré Vám dôverne poskytli priatelia, rodina alebo kolegovia, nemôžete rozhodovať vy. Bez ohľadu na to, či tieto informácie sprístupňujete vláde, obchodnej spoločnosti alebo iným osobám.

Uplatňovaním svojho práva na súkromie zároveň zjednodušujete jeho uplatňovanie tým, ktorí ho nevyhnutne potrebujú, ako napríklad aktivistom alebo novinárom - bez toho, aby vyčnievali z davu.

Nie ste a nebudete posudzovaní iba podľa Vašich vlastných meradiel a štandardov. Rôzni ľudia majú rozličné meradlá a štandardy. Štandardy a normy sa v priebehu času menia. Správanie, ktoré je akceptovateľné dnes, Vám môže byť vyčítané alebo zazlievané zajtra.

Zdieľanie osobných informácií, a to aj s osobou, ktorej dôverujete, znamená, že tieto sú už mimo Vašu kontrolu. Vždy existuje riziko, že budú neoprávnene sprístupnené alebo predané.

Medze v spoločnosti sa vytvárajú aj tým, že máme možnosť uchovať časť nášho života v súkromí. Možno raz budete chcieť zamedziť niektorým ľuďom, napríklad bývalým partnerom, zamestnávateľom alebo rodine, aby o Vás vedeli určité veci.


Ďalšie kroky

Chcete zistiť viac o možnostiach ako si chrániť súkromie? Postupujte podľa tohto sprievodcu od Electronic Frontier Foundation.


Slovak translation by zlatovlas.