Why Privacy Matters

The ability to maintain privacy from governments, corporations, and our peers is fundamental to a free, democratic, and equitable society.

WhyPrivacyMatters.org aims to collect easily understandable reasons why privacy matters in simple language. Learn more about why this site was created.

View the Project on GitHub

Znaczenie prywatności

Wiedza to władza. Wiedza o Tobie to władza nad Tobą. Ta wiedza będzie użyta do przewidywania Twoich działań i do manipulacji tego co kupujesz, jak głosujesz i jak myślisz.


Bez prywatności obawa przed oceną innych może spowodować, że przestaniesz próbować i uczyć się nowych rzeczy, nawet jeśli nie robisz niczego złego.


Informacje osobiste i prywatne wiadomości mogą być wyciągane z kontekstu tak, aby pokazać Cię jako złego człowieka bądź kryminalistę, pomimo że wcale nim nie jesteś.


Nie wszystkimi informacjami możesz dzielić się z innymi. Informacje, które zostały Ci przekazane w tajemnicy przez przyjaciół, rodzinę, współpracowników nie powinny być ujawniane rządowi, firmie albo innej osobie.


Korzystając ze swojego prawa do prywatności ułatwiasz innym - aktywistom i dziennikarzom - korzystanie z niego bez wyróżniania się.


Nie jesteś i nigdy nie będziesz oceniany według własnych standardów. Zmieniają się one w zależności od człowieka, organizacji jak również czasów. Nawet jeśli Twoje zachowanie jest akceptowalne dzisiaj, jutro może być użyte przeciwko Tobie.


Dzielenie się danymi osobistymi, nawet z zaufaną osobą, oznacza utratę kontroli nad nimi i ryzykiem ich kradzieży bądź sprzedaży.


Granice społeczne powstają aby utrzymać nasze życie w prywatności. Możesz nie chcieć dopuścić, aby pewni ludzie, tacy jak były małżonek, pracodawca lub rodzina, wiedzieli o niektórych kwestiach Twojego życia.


Kolejne kroki

Chcesz podjąć kroki w kierunku swojego bezpieczeństwa? Zastosuj się do tego poradnika napisanego przez Electronic Frontier Foundation.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Please attribute this work to WhyPrivacyMatters.org.

Polish translation by Glamhoth.